• TR
  • EN
  • Öğrenme Stilleri

    Öğrenme stilleri, kişinin öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrenme stilleri her bireyin bilgiye en ekonomik yönden ulaşmasını sağlar. Öğrenci kendi öğrenme stilini bildiğinde, benlik saygısını geliştirir, kendine güveni artar, okula karşı olumlu tutum sergiler, etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

    Konuyla ilgili detaylı bilgiler verildekten sonra öğrencilere kendi öğrenme stilleri ile ilgili bilgi edinmeleri adına öğrenme stilleri envanteri uygulanmıştır.

    22 Ekim 2018

    Bu İçeriği Paylaş