• TR
  • EN
  • Görselden Yararlanarak Şiir Yazma

    Bornova Kampüsü 7. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde görsel üzerinden ana duyguyu bulmaya çalışarak kendi şiirini oluşturdular. Şiirin olanaklarını genişleten resim, fotoğraf gibi sanat dallarıyla bağlarını güçlendiren görsel şiir anlayışı deneyseldir. Resim yazmak sanatı hem evrensel  hem de okuma çeşitliliği ile bireyseldir. Önce gözlerle algılanır, sonra sonsuz sayıda yoruma ulaşılabilir. Uyguladığımız somut şiir anlayışı bir yaratma işi olup öğrencilerimizin düşünme, yorumlama ve okuma olanaklarını artırıp çeşitlendirmiştir.

    25 Kasım 2019

    Bu İçeriği Paylaş