• TR
 • EN
 • Fen Bilimleri Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşım

  YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

  Okulumuzda yapılandırmacı kuram klasik ezberci eğitime bir alternatif oluşturmaktadır. Bilginin nesnel olmadığını, bilginin bilgiyi alan kişiden bağımsız olamayacağını savunurken öğrenci merkezli eğitim ortamlarına zemin hazırlar. Bu bağlamda yapılandırmacı kuram 21. yüzyıl eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayıştadır.

  Yapılandırmacı yaklaşımda eğitimcinin görevi bilgi dağıtmak değil, öğrencilerin bilgileri inşa etmesine teşvik ve olanaklar sağlamaktır. Bu nedenle öğretmen artık yalnızca bilgi dağıtan değil, alıcıyı yönlendiren konumda da olacaktır. Öğretmen derste bilgiyi ve kaynağını hazır olarak vermez; öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını, araştırmalarını, kendilerince bir sonuca ulaşmalarını sağlar. Çünkü her öğrencinin bilgi birikimi, bilgiye ulaşma yöntemi ve ulaşacağı sonuçlar farklı olacaktır. Bu çok doğal ve olması beklenen bir durumdur. Kısacası öğretmen yemek yapmaz, öğrencilere kendi yemeklerini yapmaları için mutfağı hazırlar. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımında öğretmen öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini sağlayarak onların, üst düzey düşünme becerileri olan analiz, sentez ve değerlendirme yapmalarını sağlar. Bu, öğrencilerin ilerideki yaşantılarında daha yaratıcı, eleştirel, çok yönlü kişiler olmalarına katkı da sağlayacaktır.

  Yapılandırmacı yaklaşıma göre tüm öğrenmeler zihinde bir yapılandırma sonucu oluşmaktadır. Yapılandırmacı eğitim ortamlarında bireylerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan işbirliğine dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme gibi öğrenenleri aktif kılan öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır. Böylece öğrenenlerin problem çözme yetenekleri ve yaratıcılıklarının gelişmesi beklenir.

  YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN AVANTAJLARI

  • Hedef öğrenmeyi öğretmektir. Yapılandırmacı yaklaşım ezberci eğitime karşı bir duruştur. Sadece bilgiyi ezberden söylemek değil, aynı zamanda bilinen şeylere değişik yorumlar ve açıklamalar getirildiği zaman bilmenin gerçekleşeceği savunulur.

  • Yapılandırmacı yaklaşım yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi hedefler. Öğrenci merkezlidir, psikolojik açıdan öğrenciye güven verir, öğrenciyi sınırlandırmaz ve bireysel farklılıkları dikkate alır.

  • Bilginin yorumlanmasına ve gelişmesine fırsat verir. Bilgi üzerinde düşünmeyi ve araştırmayı teşvik eder. Üst düzey bilişsel basamaklara hitap eder.

  • Demokratik ortam ve daha fazla etkileşim fırsatı oluşturur. Yapılandırmacı öğretmenler öğrencilerin liderlik, işbirliği, bilgi arayışı ve fikirlerini sunma özelliklerini teşvik eder.

  • Yapılandırmacı kuramın uygulandığı eğitim ortamlarında, öğrenciler öğrenme sürecinde daha fazla sorumluluk almak ve aktif olmak durumundadır. Bunun sonucu olarak yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı eğitim ortamlarında öğrenciler çevreleriyle daha fazla iletişimde bulunur, dolayısıyla zengin öğrenme yaşantılarına sahip olurlar.

  Bu bağlamda Biyoloji Dersinde olduğu gibi tüm derslerimizde de öğrencilerimize kendi bilgilerini inşa etmek için imkanlar sağlanmaktadır.

  20 Kasım 2018

  Bu İçeriği Paylaş