• TR
 • EN
 • “Rehberlik; bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Y.Kuzgun)

  Amacımız:

  Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

  Rota Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

  Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

  • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
  • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
  • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.
  • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.
  • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.
  • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
  • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
  • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.
  • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

  Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 12.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

  Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

  Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

  Etkinliklerimiz:

  • Velilerimize rehber öğretmenlerimiz ve alanında uzman kişiler tarafından öğrencilerin gelişim süreçleri göz önüne alarak, belirlenen konularda, okul - aile işbirliğini içerisinde “Veli Akademisi” seminerleri düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimizde gözlenebilir hedef davranışlar belirleyip “Pozitif Davranışlar Eğitimi” olarak bunlara nasıl ulaşılacağı konusunda sınıf ve okul ortamında diğer zümrelerle uygulanabilir etkinliklerde kazanımlar sağlarız.
  • “Rehberlikte Eğitimin Rotası”nı belirlemek amacıyla her yıl rehber öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilmelerine yönelik il çapında sempozyumlar düzenlenmektedir.
  • Öğrencilerimize genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalarla akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda çalışmalar düzenlenmektedir.
  • Birimimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yaparak sınıf ve grup rehberliği dışında seminerler düzenlemektedir.

  Etkinlik Etkinlik
  Yardımlaşma ve Paylaşma
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  4. sınıflar 2. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  3. sınıflar 2. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  2. sınıflar 2. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. sınıflar 2. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sevgi ve Saygı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  İyi ve Kötü Sözlüğü - Seminer
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  24 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Veli Akademisi - 2
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Şubat 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Rota Koleji Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Arkadaşlık İlişkileri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Şubat 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rehberlik Sempozyumu
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  İl Geneli Rehber Öğretmenler
  Etkinlik Etkinlik
  Zorbalık -Gerçekten ve Yalancıktan
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Veli Akademisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Rota Koleji Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Başarı Duygusunun Algılanma Şekli
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Ocak 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Çocuk Hakları ve Felsefe Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Çocuk Hakları Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Felsefe ve Çocuk Hakları Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  20 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm okul
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlarımı Tanıyorum / İyi Dokunuş - Kötü Dokunuş
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  23 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  4. sınıflar 1. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  4. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  3. sınıflar 1. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  3. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kişisel Sınırlar Etkinliği ve Haksızlık Kutusunun Hazırlanması - Seminer
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  2. sınıflar 1. veli toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. sınıflar 1. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  SNELLEN Göz Tarama Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sorumluluk Duygusunun Kazandırılması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sorumluluk Duygusunun Kazandırılması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Mancınık Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Beier Cümle Tamamlama
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  14 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  18 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Başarı - Kaygı - Motivasyon
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Veli Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  12 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  12 Ekim 2019
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Temel Özbakım Becerileri - Sunum
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  10 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  10 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Optik Kodlama ve Sınav Becerisi Kazanma - Uygulama
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Okul Yaşantısı ve Öğrenme Becerileri - Seminer
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  5 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Özbakım ve Dengeli Beslenme Alışkanlıklarının Kazandırılması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Özbakım ve Dengeli Beslenme Alışkanlıklarının Kazandırılması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. sınıflar Veli-Öğretmen tanışma toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Eylül 2019
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Okul Meclisi Seçimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm öğrenciler
  Etkinlik Etkinlik
  Birlikte Yaşamak 'KARARI KİM VERİR?'
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  2. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kulüp Tanıtımları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  17 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  17 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm İlkokul
  Etkinlik Etkinlik
  Öğrenci Motivasyonunun Sağlanmasında Öğretmen Yaklaşımının Önemi - Seminer
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Sınıf Öğretmenleri
  Etkinlik Etkinlik
  GOOGNOUH HARRİS Testi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Oryantasyon Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Veli Bilgilendirme Toplantısı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  9 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  5. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Oryantasyon Semineri, Uzm. Psik. Pınar FİDANCI
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Eylül 2019
  Saat Saat
  10:00
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı Velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınıf ve Okul Kurallarının Benimsenmesi - Oryantasyon Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anasınıfı öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  1. Sınıflar Oryantasyon Semineri - Uzm. Psik. Şenel KARAMAN
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  2 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf velileri
  Etkinlik Etkinlik
  Sınıf ve Okul Kurallarının Benimsenmesi - Oryantasyon Semineri
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Eylül 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Eylül 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Rehberlik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  1. sınıf öğrencileri