• TR
 • EN
 • Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır.

  Mustafa Kemal Atatürk

  Felsefemiz

  Fen bilimleri bölümü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek; teknolojik imkânlardan yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek; sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olmalarını sağlamaktır.

  Hedeflerimiz

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme;

  • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama;

  • Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma;

  • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma;

  • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma;

  • Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma;

  • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma;

  • Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme;

  • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama;

  • Laboratuvarda pratik beceriler kazanma hedeflerimizdir.

  Öğretim Programı

  Ortaokuldaki Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın Vizyonu;

  Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen bilimleri okur-yazarı olarak yetişmesidir. Buna göre öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları; çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuvar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.

  Lise Fizik - Kimya - Biyoloji Öğretim Programımızın vizyonu;

  Fizik, kimya ve biyoloji uygulamalarını öğrencilerimizin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenmelerini; olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarını; olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilmelerini; maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanmalarını; öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

  Ders konuları ezberci eğitimden uzak; analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

  Etkinliklerimiz

  Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri veli ile paylaşarak gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

  8 ve 12. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin sınav çalışmaları bire bir takip edilmektedir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirmekte ve buna göre çalışmalar şekillendirilmektedir.

  Öğrencilerin bilimsel yönlerini geliştiren en önemli etkenlerden biri de proje çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi araştırma projelerine yönlendirmekle beraber başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok araştırma proje yarışmalarına katılmaktayız. Öğrencilerimizin bu yarışmalarda aldığı ödüller, onların proje çalışmalarına olan ilgisini artırmaktadır.

  Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler, her yıl sonunda okulda düzenlediğimiz proje sergisinde sergilenmektedir.

  Ortaokul fen bilimleri derslerinde laboratuvar çalışmaları ile birlikte Lego atölyesinde işlenen konulara paralel olarak Lego setleri ile derste öğrenilen bilgilerin uygulaması yapılmaktadır.

  Lego kulübü öğrencilerimizin oluşturduğu ortaokul ve lise robot takımlarımız FLL (Fırst Lego Ligi), WRO ( World Robot Olympiad) gibi ulusal ve uluslararası turnuvalarına hazırlanmaktadır.

  Astronomi kulübümüzde öğrencilerimize uzayın derinlikleri hakkında bilgi verilirken onlara kendi teleskoplarını yapma imkânı tanınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz, uzay kampı ile birlikte yürüttüğü FEP ve Partner School Science Programı sayesinde NASA ile çeşitli bilimsel etkinlikleri VC (Video Konferans) üzerinden gerçekleştirirken bilimi etkin olarak öğrenmektedirler. Her yıl ekim ayında Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü ile birlikte hazırladığımız “Rota Kolejinden Gökyüzüne Açılan Pencere” temalı astronomi gecemizde gözlem ve etkinlikler yapmaktayız.

  Ortaokul öğrencilerimiz için düzenlediğimiz “Balonlu Araba”, “Mancınıklarımız Yarışıyor” ve “Rotanın Mucitleri” yarışmalarında öğrencilerimizin yaratıcılıkları gelişmekte, öz güven kazanmaları sağlanmaktadır.

  Bölüm olarak çevre ile ilgili etkinlikleri desteklemekte ve çevre ile ilgili proje yarışmalarına katılmaktayız.

  Bilimsel gelişmeleri yerinde öğrenmek amacıyla geziler düzenlenmektedir.

  Öğretim Programlarına uygun olarak davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle öğrencilerimizin güncel konular hakkında bilgilenmesi sağlanmaktadır.

  Etkinlik Etkinlik
  Bilgi Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  11 Haziran 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Tahtalı Su Arıtma Fabrikası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Haziran 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Menderes, Tahtalı
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise fen kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilimsel Gezi - Görece Arıtma Tesisi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  3 Haziran 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Haziran 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Görece, Menderes
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Fen Kulübü Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim-Spor-Müzik Şenliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları ve okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anadolu ve Fen lisesi
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim Şenliği
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Mayıs 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Mayıs 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Adli Tıp
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  30 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  30 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  İzmir Emniyet Müdürlüğü
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise fen kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  DNA günü kutlanması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Kimya Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Nisan 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Nisan 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Kriminoloji Laboratuvarı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  26 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  İzmir Emniyet Müdürlüğü
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise fen kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya Su Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  22 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Orman haftası kutlamaları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  21 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  26 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm okul
  Etkinlik Etkinlik
  Bilim ve Teknoloji Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  8 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  14 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  4 Mart 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  4 Mart 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  19 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  19 Şubat 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Şubat 2020
  Saat Saat
  13:30-15:30
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6 B, D ve F şubeleri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Şubat 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Şubat 2020
  Saat Saat
  10:00-12:00
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  6 A, C ve E şubeleri
  Etkinlik Etkinlik
  Enerji Tasarrufu Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  6 Ocak 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  6 Ocak 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Kanser ve Gıda konulu seminer
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Ocak 2020
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  3 Ocak 2020
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  25 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Rotanın Mucitleri Proje Yarışması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  23 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  7. sınıf öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Dünya AİDS Günü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  1 Aralık 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  1 Aralık 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Gezi, Dokuz Eylül Üniversitesi uluslararası biyotip ve genom enstitüsü
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  28 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  28 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Bornova
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise fen kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  25 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Öğretmenler Günü Kutlaması
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  22 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  29 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm okul
  Etkinlik Etkinlik
  Ağız ve Diş sağlığı haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  20 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  27 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Öğretmenler Günü Kutlamaları
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  18 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  24 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Konferans Salonu
  Uygulayan Uygulayan
  Matematik Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Tüm okul
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  13 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  13 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Okulda Diyabet - Obezite Eğitimi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  11 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  15 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lösemili Çocuklar Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  5 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  9 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Okul koridorları
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Lösemili Çocuklar Haftası
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  2 Kasım 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  8 Kasım 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Derslikler ve Koridorlar
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Bilimsel Gezi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  31 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  31 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yarım gün
  Yer Yer
  Ege üniversitesi Nükleer bilimler enstitüsü
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Lise fen kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  FEP Proje Gezisi, Uzay Kampı
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  16 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  16 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Uzay Kampı, ESBAŞ
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  Ortaokul Astronomi kulübü öğrencileri
  Etkinlik Etkinlik
  Astronomi Gecesi
  Başlangıç Tarihi Başlangıç Tarihi
  7 Ekim 2019
  Bitiş Tarihi Bitiş Tarihi
  7 Ekim 2019
  Saat Saat
  Yer Yer
  Rota Koleji Bahçesi
  Uygulayan Uygulayan
  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı
  Hedef Kitle Hedef Kitle
  ortaokul öğrencileri