• TR
 • EN
 • “Türk milletinin dili Türkçe’ dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Felsefemiz

  Bölümümüz, eğitim felsefemizle paralel olmakla birlikte Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, Türkçenin gücünü, değerini ve zenginliğini kavrayan ve bunu sürekli geliştirmeye çalışan; eleştirel düşünen, edebiyat ve sanat sevgisi kazanmış; yaratıcı, kültürlü, okuma alışkanlığına sahip olan, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gerçekleştirdiğimiz tüm akademik ve kültürel çalışmalar bu doğrultuda ilerlemektedir.

  Hedeflerimiz

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Ana dili bilincini kazanmış bireyler yetiştirmektir.

  2. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

  3. Öğrencilerin sanat sevgisi kazanmasını ve estetik duygularının canlanmasını sağlamaktır.

  4. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek, kendilerini doğru ve yeterli şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak

  5. Öğrencilerin okudukları ve dinledikleri hakkında anlama, eleştirme ve yorumlama gücüne sahip olmalarını sağlamak

  6. Öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmektir.

  7. Türk ve dünya edebiyatından seçme eserleri okumak, yorumlamak ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

  8. Yazım, noktalama ve dil bilgisi kurallarını içselleştirmektir.

  9. Öğrencilerin maddi ve manevi değerlerin farkına varmasını sağlamaktır.

  10. Öğrencilerin çok yönlü gelişiminde Türkçe dersinin payına düşeni yapmaktır.

  11. Kitap, dergi, bülten çıkararak yukarıdaki hedeflere hizmet etmektir.

  Öğretim Programı

  Ortaokulda Türkçe derslerinde yürütülen programda dil bilgisi, anlama, dinleme, fikir yürütme, yaratıcı çalışmalar bir arada yürütülmektedir. Metinler üzerinde anlama ve yorumlama çalışmaları yapılmakta, öğrencilerin fikir yürütme becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Dil bilgisi derslerinde kuralların öğrenilmesinin yanı sıra dili iyi kullanma için çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla hem metin çözümleme dersleri hem de dil bilgisi dersleri birbirlerine bağlı olarak ilerlemektedir. Kuralları özümseyen öğrenciler, metinleri okurken, anlarken ve incelerken bu kurallar doğrultusunda incelemelerini yapmaktadır.

  Yaratıcı düşünmeyi desteklemek amacıyla öğrencilerimiz, derslerimizde öykü, deneme, roman gibi türler yazmaya teşvik edilmektedir; her hafta yapılan kompozisyon çalışmaları bunu desteklemektedir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmesine yardımcı olmak için, onları seçilen konularda yazdırmakta, düşündürmekte ve konuşturmaktadır.

  Lisede ise Türk Edebiyatı dersinde öğrenciler, öncelikle Türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerle birlikte sanat metinleri başta olmakla birlikte her türlü metni inceleyebilmektedir. Bunun yanı sıra Türk kültürünü öğrenip bunu metinlerde incelemektedirler. Edebiyat sevgisi ve okuma zevki kazanan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde Türk edebiyatına hizmet etmiş yazar ve şairler hakkında geniş bilgiye sahip olmaktadır.

  Dil ve Anlatım dersinde ise, Türk dilinin incelikleri, kuralları, zenginliği çerçevesinde ilerlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı düşünme gücüne sahip, çağdaş bireyler yetiştirilmektedir. Türkçenin ifade ve yorumlama gücüyle birlikte derslerdeki etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle konuşma ve yazma becerileri gelişmektedir.

  Konular bütün sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı derslerde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortam sağlanmakta, öğretmen her zaman aktaran değil, gerektiğinde rehber konumunda bulunmaktadır.

  Etkinliklerimiz

  “Türkçe Haftası” kapsamında 1. ve 2. dönem belli aralıklarla öğrencinin daha aktif olduğu soru çözüm günleri düzenlenmekte ve belirtilen tarih aralığında öğrencilerimizin eksikleri öğretmen rehberliğinde giderilmektedir.

  “Her Aya Bir Yazar” projesiyle öğrencilerimizin okuma alışkanlığı zenginleştirilmekte ve öğrencilerimiz her ay bir yazarı tanımaktadırlar.

  Okuma alışkanlığıyla birlikte öğrencilerimizin yazma yetisini de güçlendirmek, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak için sınıf içi yazma faaliyetlerinin dışında; ilçe, il ve ulusal çapta her türlü şiir, öykü, makale, tiyatro vb. yazıları yazma yarışmasına öğrencilerimiz yönlendirilmektedir.

  Öğrencilerimizin yıl boyunca yazdığı yazılar, yıl sonunda kitap haline getirilmektedir.

  Yazma alışkanlığını bir kültür haline getirmek ve yetenekli öğrencilerin bu daldaki başarılarına rehber olmak amacıyla il genelinde “Düş Günlüğü Masal, Öykü, Şiir Yarışması” düzenlenmektedir.

  Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak ve dilimizdeki yabancı sözcüklerin kullanımını azaltmak amacıyla her yıl öğrencilerimize konuyla ilgili proje çalışmaları verilmektedir.

  Türkçe-Edebiyat bölümü olarak, öğrencilerimizi dilimizin tarihinde ve zenginliğinde buluşturmak için gerekli çalışmaları yürütmek gayretindeyiz.

  Yayınlarımız

  * Türkçe - Edebiyat Bülteni 2014-2015