• TR
 • EN
 • “İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.”

  FELSEFEMİZ

  Bölümümüz, Atatürk’ün ilke ve inkılqaplarına bağlı olarak, bilgiye yatırım yaparak “çağdaş uygarlığın” yakalanabileceği felsefesiyle hareket etmektedir. Geçen yüzyılda görüldü ki insana ve bilgiye yatırım yapmayan toplumlar yıkıldılar ya da yıkımla yüz yüze kaldılar. Türkiye 21. yüzyıla bilgi kalitesi güçlü, sorgulayıcı, sorumluluk ve her şeyden önemlisi ilkeleri olan bir gençlikle girmek zorundadır. Değişmeyen, değişime kapalı olan toplumların tarihin dışında kaldığı unutulmamalıdır.

  Bilgiyi keşfetmenin ve ona sahip olmanın sınırı yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki bilgiyi sahiplenme, özümseme, üretime dönüştürmenin metodunu öğretmenler kazandırır. Sosyal Bilimler Bölümü olarak bölümümüzün sahip olduğu ilkeler ve hedefler büyük önem taşımaktadır. Bölümümüz alanında uzman, öğrenciyle iyi iletişim kuran, onları anlayan, dinleyen, ne yapması gerektiğini bilen, sahip olduğu birikimleri öğrencilerine aktaran, deneyimli ve profesyonel uzman kadromuzla 2010-2011 Eğitim - Öğretim Yılı’ndan itibaren kaliteli, çağdaş, bilimsel bir eğitim hizmet anlayışıyla yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktadır.

  Hedeflerimiz

  Bölümümüzün hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  “Sosyal Bilgiler dersinin amacı: Bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.’’

  1. Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlamak,

  2. Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırmak,

  3. Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak,

  4. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretmek,

  5. Türk tarihinin ve kültürünün kavranmasını sağlamak,

  6. Ülkemizi ve dünyayı tanımalarını sağlamak,

  7. Demokratik yaşam kurallarını benimsetmek,

  8. Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirmek,

  9. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak,

  10. Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini kavratarak ve bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayan, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetişmesini sağlamaktır.

  Öğretim Programı

  Sosyal Bilgiler dersinde; Milli benliğimizi algılayabilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilke ve inkılapları izinde güçlü bir devlet haline gelmesi için yapılması gerekenleri bilen, Atatürkçülüğü düşünce olmaktan öte, hayatına uyarlayan ve geleceğine taşıyan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsenmeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Sosyal Bilgiler dersinin bu özelliğinden dolayı, beceriye yönelik yöntemlerden daha ziyade bilgi kazandırıcı ve benimsetici yöntemler kullanılmaktadır. Dolayısı ile öğrenciler, gereksiz bilgi ve ezbere yönlendirilmemektedir. Sosyal Bilgiler dersinde her konu için geçerli olan uygun tek bir yöntem kullanılmamakta, yeri ve zamanına göre farklı anlatım yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

  Tarih dersinde; öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman-mekân bütünlüğü içinde algılamaları ön planda tutulmuştur. Yeni edinilen güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak milli değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik edebilecek şekilde konular işlenmektedir.

  Coğrafya dersinde; insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirecek şekilde konular işlenmektedir.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış sahibi bireyleri topluma kazandırmayı esas gaye edinip dersler işlenmektedir.

  Sosyal Bilimler Bölümü olarak; tüm branşlarımızda düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır.

  Etkinliklerimiz:

  Yapılan Etkinlikler:

  Ortaöğretim Tübitak Projeleri,
  Sosyal Bilimler Olimpiyatları,
  Liseler Arası Münazara Yarışmaları,
  Çocuk Dostu Kent Platformu Sunumları,
  5, 6 ve 7. Sınıflara Yönelik İzmir Kültür Turları,
  Eğitim- Öğretim Yılı Başında 5. Sınıflara Oryantasyon Amaçlı “Trekking” Programı,
  9. Sınıflara Yönelik Arkeoloji ve Etnografya Müzelerine Ziyaretler,
  İzcilik Kulübü Etkinlikleri ve Kulüp Saatinde Doğaya Yapılan Keşif Gezileri,
  Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri,
  LÖSEV’i Destekleyen Etkinlikler,
  “Sesimizi Duyuyor Musunuz?” Temalı Etkinlikler,
  5. Sınıf Öğrencileriyle Oluşturulan, Geçmişten Bugüne İcatlar Sergisi (Maket),
  6. Sınıf Öğrencileriyle Oluşturulan Siyasi, Fiziki Türkiye Haritaları Sergisi.
  Girişimcilik Kulübü Faaliyetleri, Uygulanabilir Proje Ödülü,
  12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Kutlama Programı,
  1.Rota Gençlik Çalıştayıdır. (25-26.04.2015)
  Rota Gençlik Çalıştayı

  25-26 Nisan 2015 Cumartesi ve Pazar günleri okulumuzun Sosyal Bilimler Bölümü tarafından düzenlenen geleneksel olarak yapmayı hedeflediğimiz 1.Rota Gençlik Çalıştayı’nı düzenleme amacımız, lise öğrencilerinin, Dünya’daki özellikle de Türkiye’deki güncel olaylar hakkında bilgi edinip tartışmalarını sağlamak, sosyal sorunlar ve güncel olaylar konusunda farkındalıklarını artırmak olmuştur. Rota Gençlik Çalıştayı’ na İzmir’de bulunan devlet ve özel okullardan 10 okulun Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri katılmıştır.

  İzmir’in farklı ilçelerindeki okullarından gelen 64 öğrenci 2 gün süresince zorlu ancak keyifli bir çalıştay programı geçirmiştir. Özel Rota Fen Lisesi 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz misafir öğrencilere, ev sahipliği görevini üstlenerek, okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmişlerdir.

  Rota Gençlik Çalıştayı’nın ilk günü tanışma kahvaltısının ardından aynı zamanda sponsoru olan Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Tayfun ATAY’ın açılış konuşması ile başlamış ve komite çalışmalarıyla devam etmiştir. İkinci gün ise kahvaltının ardından misafir öğrenciler komitelerinde, diğer arkadaşlarıyla konularını tartışmaya başlamış ve konularını tartışırken gördükleri sorunlara çözüm önerileri geliştirerek önerilerine yönelik bir rapor hazırlamışlardır. İkinci gün öğleden sonra komite temsilcileri raporlarını diğer arkadaşlarına sunmuşlardır. Çalıştaya katılan öğrencilerin oylamaları sonucu en iyi fikir geliştiren komite seçilmiş ve plaketle ödüllendirilmiştir. Ayrıca Rota Gençlik Çalıştayı’na katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.