• TR
 • EN
 • Vizyonumuz:

  Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmek,

  Bunun yanında beden eğitimi ve sporun yararlarını kavramış zinde ve sağlıklı yaşamak için spor yapmayı hayat felsefesi haline getirebilmek,

  Ayrıca çocuklarımızı sportmence oynayabilme, daima dürüst kalabilme, kazanma ve kaybetme bilincini benimsete- bilmektir.

  Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Genel Amaçları:

  Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme,

  Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,

  İyi duruş alışkanlığı edinebilme,

  Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,

  Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,

  Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme,

  Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme.

  Beden Eğitimi ve Sporun Fiziksel - Psikomotor Gelişimindeki Rolü:

  Kalp Dolaşım Sisteminin Dayanıklılığı: Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.

  Kas Kuvveti: Fiziksel olarak kuvvet ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.

  Kas Dayanıklılığı: Dayanıklılık, yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilmektir.

  Esneklik: Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.

  Koordinasyon: Kompleks hareketlerin gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması yeteneğidir.

  Denge: Vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.

  Sürat: Belli bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.

  Güç: Kısa zaman içerisinde maksimum çaba yeteneğidir.