• TR
 • EN

 • Felsefemiz
  Teknolojinin hızla geliştiği ve teknolojiden uzak kalanların her zaman bir adım geriden geldiği küreselleşen dünyamızda, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
  Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.
  Başarılı bir öğrencinin sahip olması gereken beceriler:

  1. Bilişim Teknolojilerindeki donanım ve yazılımları iyi kullanabilmek,

  2. Bilgi toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmek,

  3. Uygun Bilgi Teknolojileri kaynaklarını kullanarak çalışma yapabilmek,

  4. Büyük bir hızla gelişen Web 3.0 dünyasında var olabilmek için gerekli katkıları sağlayabilmek şeklinde sıralanabilir. Okulumuzda uygulanan program bu becerilere ulaşmak için, her sene, bir önceki sene öğretilen becerilerin arttırılmasını hedeflerken, öğrenilen becerileri uygulamak, tatbik etmek ve iyileştirmek için de öğrencilerimize zaman ve fırsatlar verilmektedir.

  Bölüm Hedefleri

  Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri;

  1. Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak,

  2. Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak,

  3. Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek,

  4. Öğrencileri BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek,

  5. Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek,

  6. Hızla gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen yeni sistemlerin öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

  Kazandırılması İstenen Hedef Davranışlar;

  Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri alanında; Bilişim Teknolojileri farkındalığına sahip olabilme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, çok yönlü düşünebilme ve iletişim becerilerine sahip olabilme konularında olumlu davranış değişiklikleri yapılması hedeflenmektedir.
  Eğitim Programımız

  1. Basamak: “Bilgi Kaynaklarını Öğreniyorum”, “Günlük Hayatta Karşılaşılan Teknolojinin Hızlı Gelişimi”, “Kişisel Bilgisayarın Temel Parçaları ve Çevre Birimleri”, “Uygun Duruş ve Oturuş”, “Renkli Dünyam ve Yazmaya Başlıyorum” konuları işlenir.

  2. Basamak: “Teknoloji ve Ben”, “Resim Yapıyorum” (bir resim programında şekiller ve çizgiler kullanılır), “Kelimelerin Dünyası” (Basit bir kelime işlemci programı kullanılır), “Teknolojik Araçlar” konuları işlenir.

  3. Basamak: “Teknoloji ve Ben”, “Sayfalarımı Düzenliyorum”, “Uzaktaki Bilgiler”, “Bilgilerimi Sunuyorum ve Veri Topluyorum” konuları işlenir

  4. Basamak: “Bilgisayar Sistemi”, “Tablo Oluşturma”, “Bilgilerimi Sunuyorum”, “Bilgilerimi Paylaşıyorum ve Veri Topluyorum” konuları işlenir.

  5. Basamak: “İnternet Adresleri”, “Yayıncılığa Başlıyorum”, “Hesaplarım”, “Verileri Düzenliyorum ve Sunum Yapıyorum” konuları işlenir.

  6. Basamak: “İletişim”, “Adres Defterim”, “Bilgilerimi Sunuyorum”, “Okulumu Tanıtıyorum” ve “Hesaplama Yapıyorum” konuları işlenir.

  7. Basamak: “On Parmak Klavye Kullanımı”, “Hesaplarımı Karşılaştırıyorum”, “Veri Tabanım” “İnternet Sitesi Yapıyorum” konuları işlenir.

  8. Basamak: “Bilişim Sistemleri”, “İnternet Sitesi Yapıyorum”, “Program Yapıyorum” konuları işlenir.


  Bilişim Teknolojileri sınıfındaki bilgisayarlarda işletim sistemi olarak Microsoft Windows 7 ile ofis uygulamaları için Microsoft Office 2010 kullanılmaktadır.

  Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak yaptığımız çalışmalar;

  Okulumuz BT(Bilişim Teknolojileri) Kulübünde, kulüp öğrencilerine video ve resim işleme yazılımları ile ilgili eğitim verilmektedir.

  BT Kulübünde yapılan bu çalışmaların amacı öğrencilerimize teknolojiyi kullanmakla ilgili yeni ilgi alanları açmak ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerini şekillendirme yolunda yardımcı olmaktır.

  Aynı zamanda BT Kulüp öğrencileri, okulumuzda aylık olarak sayısal ortamda hazırlanıp yayınlanan “BT Rota E-bülteni”ni çıkarmaktadırlar. E-bültenin hazırlanması aşamasında görev alan öğrencilerimiz, Corel Draw, Photoshop ve Acrobat Reader programlarını kullanmaktadırlar.

  Ayrıca BT Kulübünde MovieMaker ve Adobe Premier programları kullanılmaktadır.

  Bilişim Teknolojileri dersi olarak; Eco School kapsamında e-atık projesi geliştirilmiştir. Projenin amacı; günümüzün vazgeçilmezi olan ve çok hızla kullanım dışına atılan her türlü atık elektronik eşyanın geri dönüşümünü sağlamaktır.