• TR
 • EN
 • Rehberlik servisi olarak amacımız; öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak; kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

  Okulumuz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle;

  *Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını;

  *Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini;

  *Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini; yaşamını, geleceğini planlamasını; kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

  İLKELERİMİZ

  ◦ Gizlilik

  ◦ Gönüllülük

  ◦ Süreklilik

  ◦ Kişi haklarına saygı

  ◦ Güven

  ◦ Bireyin değerliliği

  ◦ Bireyin özerkliği

  ◦ İşbirliği

  Okulumuzda bulunan rehberlik ve psikolojik danışma servisine ihtiyaç duyduğunuz her konuda başvurabilirsiniz.

  ◦ Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,

  ◦ Sınav sistemi ve hazırlık süreci hakkında bilgi almak istiyorsanız,

  ◦ Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,

  ◦ Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız,

  ◦ ‘’ Çekingenim, biraz daha girişken olmak istiyorum. ‘’ diyorsanız,

  ◦ Moraliniz bozuk, aklınız karışık vb. nedenlerle biriyle konuşmak istiyorsanız,

  ◦ Sınav kaygısı yaşıyorsanız,

  ◦ Okula ve ortama uygum sağlamakta zorluk yaşıyorsanız,

  ◦ Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,

  ◦ Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,

  ◦ Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,

  ◦ Karar vermede zorluk yaşıyorsanız, karar verme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,

  ◦ Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,

  ◦ Özgüveninizi geliştirmek istiyorsanız,

  ◦ Problem çözme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,

  ◦ Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz.

  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

  ◦ Bireyin yapamadıklarını onun adına yapmak değildir.

  ◦ Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

  ◦ Rehberlik servisi hastane, rehber öğretmen doktor değildir.

  ◦ Problemi ortadan kaldırmaz, problemin çözülmesine yardımcı olur.

  ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Okula Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları: Okul fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların, eğitim programlarının öğrencilere ve velilere tanıtılması;
  • Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması;
  • Öğrencilerin hastalıklardan korunma, dengeli beslenme, boş zamanlarını verimli değerlendirme, spor yapmayı alışkanlık edinme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak tüm faaliyetlerde öğretmenlerle işbirliği yapmak;
  • Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak; eğitsel ihtiyaçlarını saptamak; bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak;
  • Çocuklarla iletişim kurarken ihtiyaç duyulan çeşitli konularda farklı alanlardan uzman desteği ile veli akademisi çalışmalarını planlamak;
  • Uygulanan test ve envanter sonuçlarını değerlendirip gerekli çalışmaların düzenlenmesini sağlamaktır.

  BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak; kendini ve başkalarını anlama, değerlendirme becerisini geliştirmek;
  • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamasına yardımcı olmak;
  • Gerçekçi karar verme, plan yapma ve gerçekleştirme, sonuçlarını değerlendirme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak;
  • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak;
  • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel ve grup rehberlik hizmet desteği sunmak;
  • İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapmak;
  • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürüterek önleyici rehberlik çalışmaları yapmaktır.

  MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Öğrencimizin kendini tanımasına ve yetenekleri, ilgileri, tutum, değer, beklentileri gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak;
  • Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak;
  • Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, mesleklerin çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkânları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak;
  • Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek ve üniversitelere tanıtım gezileri düzenlemektir.

  REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE BEKLENEN DEĞİŞİMLER

  Gelişen ve değişen dünyada;

  1. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,

  2. Kendisi ve çevresiyle barışık,

  3. Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,

  4. Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,

  5. Karar verme; sorun çözme; kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,

  6. Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,

  7. Potansiyelini tam olarak kullanan,

  8. Başarıyı ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,

  9. Araştıran; sorgulayan; üretken ve mutlu,

  10.Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.